Katharine Whitehorn
Katharine Whitehorn
(1928 - )
Periodista y escritor inglés.
Secciones